CASA Sólo Arquitectos SLP, és una empresa creada el 2008, pels arquitectes Francesc Pernas, Bernat Gato i Roger Pernas. Forma part del grup CASA Consultors i Arquitectes SL, fundat el 1987. CASA Sólo segueix la trajectòria establerta per CASA durant els últims 25 anys, principalment en el camp de la planificació, el disseny i la construcció d'edificis en l'àmbit de la salut, tant per al sector públic com privat. L'experiència en programes tan complexos com els hospitals, ens permet afrontar amb garanties altres projectes emblemàtics com ara centres de recerca, laboratoris, facultats universitàries, hotels, centres comercials, indústries especials, etc.

Cada projecte és abordat sempre amb esperit d'innovació per incrementar coneixements en la solució de problemes i, a més, amb un alt grau atenció personalitzada al client. Això és essencial per a l'èxit de la nostra tasca, des de les etapes inicials de l'estudi de viabilitat o l'establiment dels requisits funcionals, fins a completar l'abast de tots els serveis que oferim.

Els nostres projectes han estat sempre sostenibles. La sostenibilitat és un terme nou, però va néixer amb l'Arquitectura que sempre ha donat respostes a la història i l'entorn específic on es situï (la topografia, condicions preexistents, el clima i les arrels culturals del lloc). A més CASA Sólo domina les aplicacions de l'energia solar, i la gestió i ús intel·ligent de l'aigua.

CASA Sólo, està preparada per prestar serveis en el context global actual en què estem immersos. La nostra experiència ens fa també molt fortes en el camp de l'adaptació, la reutilització, la rehabilitació, i la renovació dels edificis existents. S'estableix sempre una estreta col·laboració amb arquitectes i tècnics locals, a més de les aliances existents amb els enginyers i consultors estructurals que des dels seus inicis col·laboren amb CASA.

La nostra organització flexible ens permet dur a terme encàrrecs de tot tipus, des de plans directors a mitjà termini (7-10 anys vista), fins a la gestió integrada de projectes i construcció. L'abast dels serveis pot ser tan ampli com ho exigeixin les necessitats del client, obtenint sempre un producte complet que pot comprendre des dels estudis inicials, la programació i el disseny de croquis, fins a la posada en marxa d'un nou edifici, o d'una fase de rehabilitació d'un edifici existent previ anàlisi de les instal·lacions existents.

Els nous projectes poden ser abordats amb tecnologia BIM (Building Information Modeling). Aquest sistema permet generar i gestionar les dades de l'edifici durant tot el seu cicle de vida. Suposa un gran pas endavant en l'aplicació de la informàtica a l'arquitectura i el posterior manteniment de l'edifici.

CASA Sólo que ja havia col·laborat anteriorment en diversos projectes amb L35, s'ha integrat recentment com a departament especialitzat en Arquitectura Sanitària aportant la seva àmplia experiència en el sector, a l'expansió internacional del Grup L35.